Základní informace

Voda v přírodě dnes už bohužel není „přírodní”. Dnešní stav vody odráží disharmonii, kterou člověk v honbě za výdobytky „civilizace” vědomě i nevědomě způsobuje. Pí-voda je jednou z věcí, kterou se člověku podařilo tento nepříznivý trend zvrátit a uvést věci do původního stavu. Nejde totiž jen o to, vyrobit chemicky a mikrobiologicky co nejčistší vodu, jak tvrdí výrobci filtrů. Je nutné vrátit vodě také „harmonii”. Velmi podrobně se touto problematikou zabývá Viktor Schauberger ve svém díle. Dnes nalezneme skutečně harmonickou vodu už jen v mateřské plodové vodě, v semenech apod. Voda v pramenech v posledních lokalitách, nedotčených člověkem, může být ještě blížící se harmonické vodě, avšak takových míst už v našem dosahu asi ani není.

Spojením starobylých zkušeností starých Sumerů s nejnovějšími poznatky v oblasti informačních technologií bylo v Japonsku vyvinuto technologické zařízení, napodobující procesy v zemském nitru. Tak je možno vrátit vodě její původní hodnotu.

 

Prof. Yamashita (objevitel původní Pí-vody) se svým týmem prováděl první pokusy a výzkumy, které vedly k velkému zájmu o tento druh vitální vody. Několik testů, které byly financovány společností Piaqua s.r.o. v rámci ověření některých výsledků, potvrdily, že se jedná o vysoce propracovaný a unikátní systém, který se zatím v Evropě nepodařilo z různých důvodů ve velké míře uplatnit.

 

Dokumenty, které jasně ukazují na výhody a přednosti této vody, přinesly mnoho odpovědí na otázky které se týkají pravosti či padělků různých přístrojů na výrobu Pí-vody. Společnost Piaqua s.r.o. v současné době vlastní 42 vzorků přístrojů od různých společností ( Asie, USA, Austrálie, Evropa), které prohlašují, že jejich přístroje vyrábějí pravou Pí-vodu. Nyní můžeme s jistotou potvrdit, že pravou, originální Pí-vodu podle definice z r. 1964, s vysokou úrovní harmonie, blížící se plodové vodě a která je uzpůsobena přímo pro člověka, dokážou vyrobit přístroje pouze dvou společností na světě.

 

Jak se vyrábí

Do ČR se dováží přístroje japonské firmy IBE a korejské firmy Wonyong. K prodeji je v současné době schváleno již několik typů. Každé zařízení  obsahuje několik druhů keramických kuliček, které jsou „nabity”  energetickým polem. Působením tohoto pole ve spojení s keramikou dojde k přeměně běžné vody na vodu v původním harmonickém stavu. Podobné procesy probíhají dlouhodobě v zemském nitru.

Protože většinou je pí-voda vyráběna z vodovodní vody, je třeba zařadit předfiltry, které se starají o chemické a mechanické předčistění. Pokud jsou předfiltry uhlíkové, je doporučeno (výrobci těchto filtrů) zařadit na konec upravovací linky ještě UV lampu pro eliminaci případného bakteriálního znečištění.

 

Tato zařízení je možné si prohlédnout v Pí-centru Praha, kde lze obdržet i informace, jak je získat.

 

Zde se můžete podívat na běžný rozbor pí-vody vody. Stáčená pí voda je vždy v nejlepší kvalitě, jakou si lze jen představit z hlediska norem pro pitnou vodu v ČR. Viz rozbor pí vody.

 

Jak ji získat

Jak jsme již uvedli, existují přístroje o různém výkonu v litrech za minutu, domů či do firmy. Velká část odběratelů si ale pro pí-vodu nejprve osobně přijde s vlastní nádobou (nebo si takovou nádobu na místě v pí-centrech zakoupí). Na počkání se plní. Pí-vodu tak obdržíte maximálně čerstvou. Pí-centra obvykle zařídí i dopravu těchto nádob až domů. Minimální odběr s dovozem v Praze je 17 litrů při ceně kolem 8,-Kč/l včetně dopravy. Vaše nádoby jsou plněny až tehdy, když si objednáte dovoz.

 

Shrnutí

Pí-voda disponuje řadou udivujících vlastností, např. podstatně méně se kazí, výborně chutná, podporuje očistné procesy atd.  I lidé, kteří mají velké problémy s dodržováním pitného režimu (např. anorektici) tuto vodu „mohou”. Její lehce zásaditá povaha (pH 7,2) je pro naše tělo optimální. Po 15ti letých zkušenostech můžeme sdělit, že je třeba nejprve ochutnat a každý pak sám na sobě pozná, co mu vyhovuje. Sebelepším prospektem, reklamou či placeným článkem v novinách nenahradíte osobní zkušenost.

 

Pí-voda je nejlepší voda, kterou můžeme získat pro plný pitný režim lidí a ostatních živých tvorů. Je-li skladována v temnu a ve skle, nezkazí se ani za řadu let. Ne proto, že je kdovíjak konzervovaná, ale proto, že se nachází v „harmonii“. Zkuste do pí-vody vložit kousek syrového masa na několik let. Výsledek je v prodejně Pí-centra Praha k nahlédnutí. 

Základní poznatky a velmi důležitý úvod do problematiky vody, zpracoval ve svém díle Viktor Schauberger. Jeho dílo je velice obsáhlé. Spisovatel, výzkumník, elektroinženýr a filozof Olof Alexanderson sestavil v knize Živá voda průřez dílem Viktora Schaubergera. Tato kniha by měla být povinnou četbou na všech školách. Znalosti tam uvedené patří k tomu základnímu, co bychom měli o životě vědět.